به اطلاع کلیه همکاران محترم میرسانیم که مهارت گلدوزی و بافتنی از سری مهارتهای هنر در خانه که در جلد دو باید چاپ و در اختیار هنر جویان قرار می گرفت به چاپ نرسیده لذا از جزوات سال گذشته استفاده و در اختیار هنر جویان قرار دهید.
+ نوشته شده توسط حوا دهقان در چهارشنبه بیست و ششم آبان ۱۳۸۹ و ساعت 6:19 |

1- کدام یک از پارچه های زیر راجهت سوزن دوزی نمی توان استفاده کرد؟

   الف) پارچه های ضخیم        ب) پارچه های نازک        ج) پارچه های ریز بافت        د) پارچه های رنگ روشن

2- کدام یک از وسایل زیر جزء وسایل گلدوزی نیست؟

الف)انگشتانه           ب) کاموا             ج) کاربن              د)کاغذ

3- در هنر گلدوزی کدام یک از وسایل مهمترین نقش را دارند ؟

الف) سوزن            ب) نخ و پارچه              ج) قیچی               د) انگشتانه

4- از کدام سوزن برای گلدوزی روی پارچه های درشت بافت استفاده مشود؟

الف)کرول            ب) رفو            ج) چنایل              د) شارپ

5- کدام سوزن مخصوص گلدوزی است؟

الف) رفو            ب) چنایل             ج) شارپ               د) کرول

6- از کدام سوزن برای دوخت الیاف پشم وکاموا می توان استفاده کرد؟

الف) چنایل           ب) شارپ             ج) کرول              د) رفو

7- این سوزن دارای نوک بسیار تیزی است وبرای خیاطی بیشتر استفاده میشود؟

الف) شارپ            ب) رفو             ج) چنایل               د) تپستری

8- از این سوزن برای پر کردن سطح تور استفاده میشود؟

الف) کرول            ب) تپستری             ج) شارپ               د) رفو

9- اندازه انگشتانه باید متناسب با انگشت ......باشد.

الف) اشاره            ب) شصت            ج) انگشت سوم              د) انگشت کوچک

10- از انواع نخهای گلدوزی نمی باشد؟

الف) نخ مصنوعی            ب) نخ کاموا            ج) نخ عمامه              د) نخ دمسه

11- از کدام نخ برای تزیین گلدوزی استفاده میشود؟

الف) نخ دمسه             ب) نخ ابریشم           ج) نخ عمامه                             د)الیاف فلزی

12- از این نخ والیاف عمامه ای آن بیشتر برای دوخت انواع حاشیه دوزی وکروشه استفاده میشود؟

الف) نخ عمامه                         ب) نخ دمسه            ج) نخ ابریشم                          د) نخ مصنوعی           

13- کدام یک از پارچه های زیر برای کار گلدوزی مزاحمت ایجاد می کند؟

الف) پارچه کتانی           ب) پارچه با بافت نا صاف            ج) پارچه نخی               د) پارچه پشمی لطیف

14- برای تابلوهای  دیواری وقابها بهتر است از ......... استفاده شود.

الف) پارچه کتان            ب) پارچه با بافت درشت             ج) پارچه ساتن               د) الیاف مصنوعی

15- چنانچه پارچه انتخاب شده برای دوخت ، پرزدار  یا تیره باشد برای انتقال طرح از کدام روش استفاده می کنیم؟

الف) شطرنجی             ب)کاربن            ج) کاغذ کالک وپودر گچ               د) کشیدن با مداد

16- این دوخت شامل کوکهای یکنواخت بوده ودر دوخت برگها وساقه بکار می رود؟

الف)شلال ساده            ب)شلال پیچ            ج) بخیه ساده              د) بخیه رومانی

17- این دوخت شبیه قیطان تابیده است؟

الف) بخیه ساده                         ب) شلال ساده                         ج) شلال پیچ                           د) بخیه تزئینی

18- از این دوخت  دو مرحله ای برای پر کردن داخل گلها وبرگها استفاده میشود؟

الف) بخیه تزئینی            ب) بخیه ساده                          ج) بخیه رومانی               د) شلال ساده           

19- این دوخت بهترین نمونه دوخت برای گلبرگهای کوچک وگلهای وحشی است؟

الف) ساتن دوزی            ب) بخیه رومانی             ج) شلال پیچ                   د) زنجیره تک قلاب

20- در دوخت توپر دوزی لبه گلبرگها را با چه رنگی شروع می کنیم؟

الف) رنگ خیلی روشن            ب) رنگ روشن معمولی             ج) رنگ متوسط             د) رنگ متوسط

21- در توپر دوزی هر چه از سمت گلبرگها به سمت مرکز گل پیش میر ویم رنگ آن چه تغییری میکند؟

الف) خیلی روشن            ب) روشن معمولی             ج) رنگ تیره تر              د) رنگ متوسط

22- قیچی گلدوزی چه ویژگیهایی دارد؟کوچک ،سر صاف یا سر کج وقسمت برنده آن کوتاه

23- رنگ نخ وبافت پارچه در گلدوزی باید چه ویژگی داشته باشد؟رنگ نخ باید ثابت وبافت پارچه باید مسطح باشد.

فصل دوم

1 - این هنر شامل دوخت قطعات ریز ودرشت ورنگارنگ پارچه در کنار یکدیگر است ؟

الف) گلدوزی            ب) تکه دوزی             ج) گلابتون             د) نقده دوزی

2- کدام شهراز مراکز تکه دوزی نمی باشد؟

الف) کاشان            ب) یزد             ج) گرگان              د) تبریز

3- جهت آسانتر شدن دوخت تکه دوزی چه پارچه ای مناسبتر است؟

الف) پشمی            ب) پنبه ای            ج) ساتن              د) حریر

4- ازروشهای تکه دوزی نمی باشد؟

الف) روش ساده            ب) ابریشم دوزی            ج) معرق               د) مرصعی

5- دراین روش تکه دوزی نقشهایی از زمینه جدا وبه اندازه آن از رنگ دیگر بریده وجایگزین می کنیم؟

الف) روش معرق            ب) روش ساده            ج) روش نمدی             د) روش مرصعی

6- دراین روش تکه دوزی از مروارید ومنجوق هم استفاده میشود؟

الف) روش نمدی                         ب) روش معرق                        ج) روش مرصعی               د) روش ساده           

7- برای دوخت چهل تکه چه نخی مناسب است؟

الف) عمامه           ب) دمسه            ج) ابریشم              د) الیاف پنبه و پلی استر

8- برای اتصال ودوخت قطعات در تکه دوزی از چه دوختی استفاده میشود ؟

الف)بخیه ساده            ب) دندان موشی            ج) توپر دوزی              د) شلال ساده

9- پارچه هایی که در تکه دوزی از آنها استفاده می شود چه ویژگیهایی باید داشته باشد؟

خاصیت کشسانی نداشته باشد ،فرسوده نباشد وبه سادگی تا نشود.

10- پارچه های قابل استفاده در تکه دوزی از چه نوعی است؟

 کتان ،الیاف مصنوعی ،پنبه ای وابریشمی

فصل اول بافتنی

1- ویژگیهای میل بافتنی را بنویسید؟سبک ،بلند ،نوک باریک وصیقلی

2- کامواها به چند دسته تقسیم می شوند؟دو دسته :طبیعی ومصنوعی

3- برای بافت لباس کودکان از چه کاموایی استفاده میشود؟

الف) کاموای متوسط             ب) کاموای ظریف             ج) کاموای ضخیم              د) الف وب

4- برای بافت پلیور وژاکت از چه کاموایی استفاده میشود؟

الف) کاموای ظریف             ب) کاموای متوسط            ج) کاموای ضخیم               د) هیچکدام

 5- کاموای پشمی چه مزایایی دارد؟گرمتر است ،راحت بافته وشسته می شود ودوام آن زیاد است.

6- کاموای موهر از چه پشمی تهیه میشود؟پشم بزی به نام آنقوره

7- این نوع کاموا برای بافت لباسهای تابستانی مفید است؟

الف) موهر            ب) پنبه ای             ج) مصنوعی              د) ابریشمی

8- مزایای کاموای مصنوعی را بنویسید؟

به خوبی شسته میشود ،بادوام است،رنگ ان ثابت است،به سرعت خشک میشود وبه راحتی شکل وفرم خود را از دست نمی دهد.

9- جنس میل بافتنی از چه نوعی است؟فلز سبک ،تفلون وپلاستیک

10- برای بافت کاموای متوسط از چه شماره میلی استفاده میشود؟ 5 تا5/3

 11- برای بافت کاموای ضخیم از چه شماره میلی استفاده میشود؟6 به بالا 

12- برای بافت کاموای نازک از چه شماره میلی استفاده میشود؟شماره 1 تا3

13- از این بافت بیشتر برای حاشیه و سر آستینها استفاده می شود؟

الف) کشباف           ب) ساده             ج) توری               د) جودانه

14- نکته مهم در بافت با کاموای پشمی چیست؟ هنگام بافت شل بافته شود.
+ نوشته شده توسط حوا دهقان در پنجشنبه بیستم آبان ۱۳۸۹ و ساعت 10:5 |
صورت جلسه                             تاریخ۱۹/۸/۸۹             مکان:نماز خانه ساختمان گروههای آموزشی

۱-تلاوت قران

۲-خوش آمد گویی

-صحبت در مورد کسری های هنر در خانه  و چگونگی جبران

۳-ارائه مطالب برترین همسر عالم

۴-طرز تهیه خمیر ایتالیایی

۵-کارگاه آموزشی شمع سازی

+ نوشته شده توسط حوا دهقان در پنجشنبه بیستم آبان ۱۳۸۹ و ساعت 10:1 |

۱-برای تمیز کردن داخل یخچال از کدام محلول زیر استفاده میشود ؟

الف- جوش شیرین        ب- جوهر لیمو           ج- نمک          د- ماده ی شوینده

2-در نیمه های پخت برنج یک لیوان آب نسبتآ سرد روی برنج میریزند تا به ........برنج کمک کند .

الف- سفیدشدن برنج    ب- مغزپخت شدن آن      ج- قد کشیدن            د- خوش طعم شدن

3- درکدامیک از وسایل پخت و پز از دو قابلمه استفاده میشود ؟

الف- آرام پز                     ب- بخارپز                   ج- زود پز                         د- سرخ کن

۵- اصطلاح جا افتادن غذا در مورد چه غذاهایی استفاده میشود؟

الف- غذاهای ایرانی وخورشها              ب- کبابها           ج- نانها                         د- کیکها

6- چه نوع ظرفی برای مایکروفر مناسب نمیباشد ؟     

الف- پیرکس                  ب- شیشه            ج- سرامیک                   د- آهن

7- مواد خشک قنادی را چگونه اندازه میگیرند ؟

الف-  تفت میدهند       ب- فشارمیدهند             ج- الک میکنند          د- نیاز به کاری نیست 

8- به خواباندن مرغ و گوشت در مخلوط پیاز.آبلیمو.زعفران.نمک و..    چه می گویند؟

الف- بیات کردن            ب- خلال کردن               ج- کباب کردن         د- کزدادن

9- یک لیوان کدامیک از مواد زیر سبکتر است ؟

الف- آرد                     ب- شکر                        ج- روغن               د- برنج

10- بهترین زمان برای دادن روغن گرم روی برنج آبکش شده کدام است ؟

الف- اوایل دم کردن     ب- اواخر دم کشیدن      ج- بعد ازاینکه بخار برنج بالاآمد     د- نیمه های دم

11- برای جلوگیری از شکرک زدن مربا به آن چه اضافه میکنند ؟

الف- جوش شیرین      ب-  جوهر لیمو             ج- آبلیمو                   د- سرکه

۱۲- بهترین ظرف برای تهیه ی مربای به کدام است ؟

الف-مسی یا لعابی    ب-تفلونی یا چدنی   ج-مسی یا آلومینیومی            د-لعابی یا آلومینیومی

14- دسرها اصولا چه زمانی سرو میشوند ؟

الف-بعد از غذا          ب-قبل از غذا           ج-همراه غذا        د-بستگی به سلیقه ی هرکس دارد 

15- مزیت ماده غذایی دودی شده در چیست ؟

الف- خوش مزگی آن     ب- پخت راحت آن     ج-نیاز به نگهداری در یخچال ندارد   د- حمل راحت آن         

16- در کدام روش طبخ ویتامین های غذا بیشتر حفظ میشود ؟

الف-آب پز                   ب- بخارپز                ج-کباب کردن                         د- پخت در مایکروفر

17- عمل کارامل کردن بر روی چه ماده ای انجام میگیرد ؟

الف-شکر                 ب-آرد                       ج-روغن                                  د-تخم مرغ

18- بیات کردن چه تاثیری روی ماده غذایی میگذارد ؟

الف – باعث طبخ آسان غذا میشود                            ب – باعث ترد و مزه دار شدن غذا میشود

ج – رفع شکرک میکند                                            ج – باعث ضد عفونی شدن غذا میشود

20-  - پوره چیست ؟

الف – پخته و له شده سبزیها  ومیوه ها                     ب – نوعی سوپ روسی

ج – آب گوشت ومرغ                                               د – ساندویچ روباز

2۱ – سس ها به جند نوع تقسیم میشوند ؟

الف – گرم و سرد  ب – تند و معمولی    ج- ترش و شیرین           د- رقیق و غلیظ

۲۲– ادویه مصرفی در تهیه ترشی خرما کدام است ؟

الف- گلپر- سیاهدانه – تخم گشنیز             ب- هل – دارچین – زنجبیل

ج- زنجبیل – دارچین – تخم گشنیز              د – دارچین – زیره سیاه – میخک

۲۳- قهوه دارای ماده ای بنام ..... است که سبب رفع خستگی میشود .

الف- تئین          ب- نیکوتین              ج- کافئین                   د- تانن

۲۴- کدامیک از قهوه های زیر در ماشین قهوه درست میشود ؟

الف- ترک          ب- فرانسه             ج- نسکافه                  د – هر سه مورد

2۵ – کدام قهوه سریع آماده میشود ونیاز به آماده کردن ندارد ؟

الف- ترک         ب- فرانسه             ج- نسکافه                  د – بستگی به دمای محلول دارد

۲۶- برای معطر کردن شربت سکنجبین از کدام سبزی استفاده میشود ؟

الف- نعناع          ب- گشنیز          ج- ترخون                   د- جعفری

۲۷- درتهیه ی کدامیک از مواد زیردمای کمتری از شیر لازم است ؟

الف – سرشیر         ب- کشک         ج- پنیر                      د- ماست

۲۸- کدامیک از غذاهای زیر ایرانی است ؟

الف- تاس کباب     ب- ماکارونی      ج- پیتزا                    د- لازانیا

۲۹- بادمجان از اجزای کدامیک از غذاهای زیر است ؟

الف- تاس کباب     ب- قلیه ماهی   ج- بریانی                  د – میراقاسمی

۳۰- اگر خمیر ور آمده مدت زیادی بماند چه تغییری میکند ؟

الف- حالت پلاستیکی پیدا میکند           ب- پوک تر میشود

ج- راحت تر پهن میشود                       د- هیچ تغییری نمیکند

۳۱- نمک گوشت های قرمز را چه موقع اضافه میکنیم ؟

الف –اوایل پخت        ب- اواسط پخت      ج – اواخر پخت      د- قبل از پخت

۳۲- برای هوادهی شیرینی و بیسکویت از .... استفاده میکنند .

الف- جوش شیرین    ب -  تخم مرغ        ج- بیکینگ پودر      د- خمیر مایه

۳۳- ماده اصلی مورد استفاده در شیرینی گردویی کدام است؟

الف- زرده تخم مرغ    ب- سفیده تخم مرغ     ج- تخم مرغ کامل

۳۴- معمولا در شیرینی پزی از کدام نوع شکر استفاده مسیشود  ؟

الف- قهوه ای تصفیه نشده                        ب- قهوه ای تصفیه شده

ج- دانه ریز خوب تصفیه نشده                     د- شکر سفید

3۵- بهترین جا برای نگهداری گردو ...... است ؟

الف- فریزر              ب- یخچال                  ج- کمد         د- فرقی نمیکند

۳۶- خورشت ها باید در دمای .... پخته شوند .

الف- ملایم            ب- تند                       ج- اول ملایم بعد تند      د- اول تند بعد ملایم

۳۷ اصطلاح قوام آوردن در پختن .... و ...... بکار میرود .

الف- دسرها وکرم ها         ب- پلوها و چلوها         ج – خورشهاوآش ها      د – مرباها و شربتها

۳۸- روغن ها در دمای بالا پلیمریزه شده و در آن ماده ی سمی بنام .... ایجاد میشود .

الف- لیکوئید                  ب- آکرولین                   ج- لیکوپن                   د – سیانور

۳۹- برای اندازه گیری مواد چسبنده مانند عسل اول پیمانه را باید کاملا ....... کرد .

الف – خشک                ب – گرم                      ج- سرد                     د- چرب

۴۰- بویون همان .......... است .

الف- ساندویچ روباز        ب- سوپ غلیظ             ج- سوپ رقیق             د – آب گوشت یا مرغ

4۱- کدامیک از ماهیهای زیر متعلق به دریای خزر نیست ؟

الف- سفید                 ب- کپور                      ج- اوزون بورون             د- شور     

            

 

 

+ نوشته شده توسط حوا دهقان در شنبه پانزدهم آبان ۱۳۸۹ و ساعت 10:24 |

- طیف سلامتی و بیماری را رسم کنید.(3)

2- از یک کودک سه ماهه در مرکز بهداشت چه مراقبت های انجام میشود؟ (3)

3- جدول مراجعات مادر باردار به مرکز بهداشتی را بنویسید.(3)

4- روش های صحیح ایستادن و راه رفتن را نمایش دهید.(3)

5-شیوه صحیح مسواک زدن و نخ انداختن به دندان را انجام دهید.(4)

6- تاثیر سیگار بر سلامت فردی و روانی و اجتماعی چیست؟ (3)

7- نحوه براق کردن ظرف شیشه ای را توضیح دهید؟(3)

8- نحوه پاک کردن داخل فر را توضیح دهید.(3)

9- برای کاهش مصرف آب چه کارهای می توانید انجام دهید؟(3)

10- عوامل موثر بر افزایش یا کاهش آلودگی هوا را توضیح دهید؟ (3)

11- هرم سلسه مراتب نیازهای انسان را توضیح دهید؟(5)

12- برای دوران سالمندی سالم چه کارهایی باید انجام دهیم؟ (2)

13- چه توصیه هایی برای افزایش سلامت روان در کودکان دبستانی به والدین می کنید؟ (5)

14- روش های افزایش ارتباطات  اجتماعی را توضیح دهید؟ (3)

15- فشار خون دوست خود را اندازه گیری کنید و با مقدار صحیح آن در افراد نوجوان مقایسه کنید؟(10)

16- تعدادنبض خود را بشمارید وبا تعداد صحیح آن در افراد نوجوان مقایسه کنید؟ (5)

17- احیای قلبی و تنفس مصنوعی را انجام دهید؟(10)

19- درجه حرارت دوست خود را اندازه گیری کنید؟(5)

20- نحوه قرار دادن مصدوم در وضعیت بهبود را انجام دهید؟ (9)

۲۱-عوامل خطر زاي آشپزخانه منزل خود را فهرست كنيد ؟(۵/۳)

۲۲- هرم مواد غذايي را ترسيم وسهم هر كدام را بنويسيد ؟(۴)

۲۳- زهر ا دختري ۱۸ ساله جوان و فعال است بر اساس توصيه هاي راهنمايي غذايي برنامه غذايي مناسب براي او تنظيم كنيد؟(۴)

ميزان انژيي( كالري)      ۲۰۰۰

+ نوشته شده توسط حوا دهقان در شنبه پانزدهم آبان ۱۳۸۹ و ساعت 10:16 |

 

الگوی پیش بند سرهمی کودک را تهیه و برش ودوخت نمائید؟(۳۰)

دستمال سفره به سایز ۳۵*۲۵ را برش زده و گلدوزی کنید؟(۷)

(قلاب بافی رو میزی گرد به شعاع ۵ سانتی متر اجرا شود ؟(۷)

ساخت یک شاخه گل رز با فوم به رنگ آمیزی دلخواه اجرا شد؟(۷)

روش تعویض گلدانی و قلمه زدن اجرا شود؟(۶)

شیرینی گردویی را تهیه نمائید؟(۱۵)

 قهوه ترک درست کنید ؟(۷)

 دستمال سفره به شکل گل زنبق را درست کنید ؟(۸)

 مناسب ترین آرایش چهره برای صورت گرد ترسیم کنید ؟(۵)

 تهیه ماکتی از کلیه فضا های خانگی بصورت نمای کلی بیرونی تهیه کنید؟(۴)

 اگر در یخچال جا یخی زود به زود پر از برفکی شود علت چیست سه مورد را نام ببرید ؟(۳)

 نمره عملی بر حسب ۱۰۰در نظر گرفته شده است

+ نوشته شده توسط حوا دهقان در جمعه چهاردهم آبان ۱۳۸۹ و ساعت 14:0 |

- طیف سلامت وبیماری از ......................شروع وبه ..............ختم می شود.
الف) اوج سلامت – مرگ ب) اوج سلامت – بیماری كشنده

ج) بیمای ناآشنا – بیماری شدید د) بیماری خفیف – بیماری كشنده

2- «علم وهنر پیشگیری از بیماریها، افزایش طول عمر وافزایش سطح سلامت در انسان» را چه 
می گویند؟

الف) سلامتی ب) بهداشت ج) مراقبت های اولیه د) درمان

3- كدامیك از موارد زیردرسطح اول پیشگیری قرار دارد؟

الف) درمان بیماری ب) تشخیص به موقع بیماری 

ج) فیزیوتراپی د) واكسیناسیون

4- اقداماتی شامل فیزیوتراپی، استفاده از عینك وسمعك در كدامیك از سطوح پیشگیری است؟

الف) سطح اول ب) سطح دوم ج) سطح سوم د) سطح چهارم 

5- تشخیص به موقع بیماری ودرمان آن دركدامیك ازسطوح پیشگیری قرار دارد؟

الف) سطح اول ب) سطح دوم ج) سطح سوم د) سطح چهارم 

6- كدام گزینه های زیر از عوامل درونی مؤثر درسلامت فرد است؟

الف) آب وهوا ب) واكسیناسیون ج) نوع تغذیه د) وراثت

7- اهمیت اقتصاد بهداشت عبارتست از :

الف) كم كردن هزینه ها ب) بالابردن كارایی

ج) پیشگیری از بیماری د) تمام موارد

8- مراقبت های اولیه بهداشتی در ایران شامل چند جزء است؟

الف) 10 ب) 9 ج) 8 د) 5

9- كدامیك از گزینه های زیر جزء مراقبت های اولیه بهداشتی نمی باشد؟

الف) واكسیناسیون ب) تامین داروهای اساسی

ج) آموزش بهداشت د) بهداشت مسكن

10- اصلی ترین ونزدیك ترین واحد ارائه مراقبت های اولیه بهداشتی به عموم كدام است؟

الف) خانه های بهداشت ومراكز بهداشتی درمانی ب) وزارت بهداشت ودرمان

ج) بیمارستان د) دانشكده ی علوم پزشكی

11- كدامیك از آزمایشات زیر قبل از ازدواج ضروری است؟

الف) تشخیص سیفلیس ب) تشخیص تالاسمی ج) تشخیص HIV د) تمام موارد

 

12- انجام كدام آزمایش قبل از ازدواج ضروری نیست؟

الف) تشخیص تالاسمی وسیفلیس ب) تشخیص اعتیاد

ج) تشخیص HIV د) تشخیص دیابت

13- كدام ویتامین با كمك نور خورشید در پوست ساخته می شود؟

الف) D ب) A ج) B د) K

14- در كدام حالت مادر باردار نیاز به مراقبت خاص دارد؟

الف) اگر گروه خون مادر RH مثبت وپدر منفی باشد

ب) اگر گروه خون پدرومادر هر دو RH منفی باشد

ج) اگر گروه خون مادر وپدر هر دو RH مثبت باشد

د) اگر گروه خون مادر RH منفی وپدر RH مثبت باشد

15- كدام گزینه از عوامل موثر بر سلامت وبیماری مربوط به شیوه ی زندگی افراد است؟

الف) وراثت وخصوصیات ژنتیكی ب) عوامل محیط زیست مثل آب وهوا

ج) خدمات پیشگیری مثل واكسیناسیون د) عادت ها ورفتارها

16- كدام مورد جزء وظایف پایگاه بهداشت می باشد؟

الف) ارائه خدمات تنظیم خانواده ب) ارائه خدمات دندانپزشكی

ج) ارائه خدمات درمانی د) ارائه خدمات رادیولوژی

17- خانه ی بهداشت از واحدهای اجرایی كدام سطح از سطوح مختلف نظام شبكه دركشور است؟

الف) شهرستان ب) دانشگاه  

ج) دانشكده ی علوم پزشكی د) كشوری

18- آزمایش های ضروری در اولین مراجعه مادر برای مراقبت های بارداری چیست؟

الف) آزمایش خون ب) آزمایش ادرار  

ج) تشخیص تالاسمی د) الف و ب 

19- اشعه ماوراء بنفش خورشید موجب كدام عوارض می شود؟

الف) پیری زودرس ب) چین وچروك پوست 

ج) پیری زودرس، چین وچروك وسرطان زدایی د) خشكی پوست

20- سیگاركشیدن كدام ویتامین را در بدن از بین می برد؟

الف) A ب) C ج) D د) E

 

+ نوشته شده توسط حوا دهقان در جمعه چهاردهم آبان ۱۳۸۹ و ساعت 13:52 |
راهنمای پزشکی خانواده

چربی خون(کلسترول خوب-کلسترول بد)

تالیف و ترجمه:دکتر علیرضا منجمی

ناظر فنی چاپ:محمد بابایی

نوبت چاپ:۸۸-۸۹

چاپ و صحافی:شاد رنگ 

مسابقه کتاب خوانی اینترنتی در محیط وبلاگ در ایام دهه فجر

+ نوشته شده توسط حوا دهقان در چهارشنبه دوازدهم آبان ۱۳۸۹ و ساعت 10:10 |
اولین جلسه و کارگاه آموزشی در تاریخ۱۹/۸/۸۹با آموزش شمع سازی در نماز خانه گروههای آموزشی برگزار می گردد

+ نوشته شده توسط حوا دهقان در چهارشنبه دوازدهم آبان ۱۳۸۹ و ساعت 9:41 |
مدیر خرج:

پیگیری هزینه های درطول ماه و هر عضو خانواده باید دست کم هفته ای یکبار گزارش هزینه های صرف شده خود را به مدیر خرج ارائه دهد.

برای  واردکردن هزینه ها مدیر خرج وقتی از شب را انتخاب کند

وظایف مدیر خرج:

جمع آوری تمام رسیدها و کنار گذاشتن صورت حسابها

جمع آوری هزینه ها

طبقه بندی مخارج

ثبت مخارج

 کنترل ثبت مخارج

ثبت مخارج ماهانه

ثبت مخارج سالانه

این کار به تنظیم بودجه و رسیدن به اهداف خانواده کمک میکند

 

+ نوشته شده توسط حوا دهقان در سه شنبه یازدهم آبان ۱۳۸۹ و ساعت 8:46 |

1-توانایی آشپزی و پذیرایی از میهمان ............. ۳۵ نمره از ۱۰0

2- خیاطی و لکه زدایی .......................... ۵/۳۲  "   "

3-گلدوزی .........................................  ۵   "   "

4-بافتنی .........................................   ۵   "   "

5-گلسازی ....................................... ۵/۷   "    "

6-پرورش گل و گیاه ............................ ۵ "    "

7-آراستگی .....................................  ۷۵/۳  "    "

8-چیدمان ....................................... ۷۵/۳  "   "

9- نگه داری لوازم خانگی ..................... ۵/۲ "   "

بارم بر حسب ۱۰۰در نظر گرفته شده است

+ نوشته شده توسط حوا دهقان در شنبه هشتم آبان ۱۳۸۹ و ساعت 7:25 |

اولین جلسه ضمن خدمت  بررسی و تحلیل مهارت و مدیریت برنامه ریزی در هنرستان ۲۲بهمن واقع در شهر گرگان با فعالیتهای :اجرای پیش آزمون. ارائه بودجه بندی درس.تدریس عناوین مدیریت خانواده جلد۱با هنر آموزان رشته مدیریت خانواده انجام شد  

+ نوشته شده توسط حوا دهقان در جمعه هفتم آبان ۱۳۸۹ و ساعت 17:30 |
يك برنامه هفتگي براي مادران شاغل تنظيم كنيد .

 نيازهاي خانواده و اولويت بندي آن را فهرست كنيد .

چگونه ميتوان مهارت چشايي را پرورش داد .

يك نمونه همكاري خانواده با مدرسه را بيان كنيد

سوالات عملی مدیریت وبرنامه ریزی خانواده

نام نام خانوادگی :                          هنرستان کار دانش محدثه              مدت : 70دقیقه

1-    مزایای تقسیم کار در خانواده را چهار مورد بنویسید ؟ نمره (20)

2-     هدف وروش ،وسایل و تعدادافراد در بازی یک کار خوب یک کاربد را بنویسید ؟ نمره (20) 

3-    چگونه می توان مهارت چشایی را پرورش داد به طور کامل توضیح دهید ؟ نمره (20)

4-    برای خانواده خود بودجه ماهانه تنظیم کنید وتوجه داشته باشید که تعادل در بودجه خانواده برقرار باشد ؟(20)نمره

5-     چرخه موفقیت را رسم کنید ؟ نمره (20)

+ نوشته شده توسط حوا دهقان در جمعه هفتم آبان ۱۳۸۹ و ساعت 17:2 |

برای هر هنرجو در هر بخش نظری و عملی دو نمره منظور می شود ، یکی

نمره  میان دوره و یکی نمره  پایان دوره ،که به صورت زیر محاسبه می شود :

25 درصد نمره ی (5 نمره ) بخش نظری و عملی از میانگین نمرات طی دوره تحصیلی

محاسبه ودر ستون نمره نظری و عملی میان دوره ،و پس از برگزاری آزمون پایان

دوره(75درصد برابر 15نمره)نمره ی کسب شده هر هنر جو در ستون نمره نظری و

عملی پایان دوره ثبت می شود

 نمره نهایی در بخش های نظری و عملی برابر جمع نمره میان دوره و پایان دوره

هر بخش می باشد که در محل ستون نظری و عملی نمره نهایی ثبت می شود.

بنابراین امتحانات دیماه دروس مهارتی رشته مدیریت خانواده طبق مجموعه هشتم ارشاد

اسلامی 25٪کل نمره سالانه را شامل میشودو امتحانات خرداد 75٪نمره را شامل میشود یعنی

بصورت 15-5میباشد( 5 نمره مربوط به دیماه و 15 نمره مربوط به خرداد)ازمون بصورت عملی

ونظری بر گزار میشود . آزمون عملی 14 ودر آزمون نظری ۱۰ است

+ نوشته شده توسط حوا دهقان در پنجشنبه ششم آبان ۱۳۸۹ و ساعت 18:40 |

منابع تدریس سالم زیستن مقدماتی

طبق مجموعه ی هشتم

1- كتاب بهداشت محيط و خانه: كد:3/613

"ناشر:شركت چاپ و نشر كتاب هاي درسي ايران "

پيمانه مهارتي اول: بهداشت فردي

پيمانه مهارتي دوم: بهداشت محيط

پيمانه مهارتي سوم: تغذيه و بهداشت مواد غذايي

2- كتاب :كمك هاي اوليه و امداد رساني:كد:4/613

"ناشر:شركت چاپ و نشر كتاب هاي درسي ايران "

پيمانه مهارتي اول: كمك هاي اوليه

پيمانه مهارتي دوم: حوادث خانگي

3- كتاب بهداشت رواني:كد:5/613

"ناشر:شركت چاپ و نشر كتاب هاي درسي ايران "

پيمانه مهارتي اول: بهداشت رواني در خانواده

منابع تدریس سالم زیستن تکمیلی

طبق مجموعه ی هشتم

1- كتاب بهداشت محيط و خانه :       كد:3/613

"ناشر:شركت چاپ و نشر كتاب هاي درسي ايران "

پيمانه مهارتي چهارم: آموزش بهداشت در خانه و خانواده

2- كتاب بهداشت رواني:    كد:5/613

"ناشر:شركت چاپ و نشر كتاب هاي درسي ايران "

پيمانه مهارتي دوم : بهداشت بلوغ

3- كتاب:مراقبت هاي بهداشتي درماني در خانواده  كد:2/613"

ناشر:شركت چاپ و نشر كتاب هاي درسي ايران "

پيمانه مهارتي اول: مباني بيماري هاي واگير و غير واگير

پيمانه مهارتي دوم: اصول مراقبت از بيمار در خانواده

پيمانه مهارتي سوم: مراقبت از مادر و كودك در خانه

پيمانه مهارتي چهارم: آموزش بهداشت در خانه و خانواده

ساعت ارائه مهارت شیرینی پز شیرینی های خشک:

ساعتی که در کتاب مجموعه هشتم گفته شده عملی شود ، یعنی 4 ساعت در هفته.

ساعت شیرینی پز شیرین های خشک بر اساس جدول دروس موجود در CD مجموعه هشتم ، 5 ساعت در هفته هست،بنده کتاب مجموعه هشتم را جهت این موضوع بررسی نکردم،ولی  اگر به ساعت مهارت مورد نظر توجه کنیم (136ساعت)به 5 ساعت نزدیکتر هست.در هر صورت فکر میکنم این یک ساعت مشکلی رو ایجاد نمیکنه ،مثل شیرینی پزی درجه 2 که بعضی هنرستانها 11ساعت وبعضی 12وحتی بعضی10 ساعت ارائه کرده بودند.

کتاب های جدیدالتالیف رشته مدیریت خانواده کاردانش-سال۹۰-۸۹

۱- مدیریت خانواده جلد(۱)      کد: ۶/۶۱۳

۲- مدیریت خانواده جلد(۲)     کد : ۷/۶۱۳

۳- هنر در خانه جلد(۱)        کد:  ۸/۶۱۳

۴-هنر در خانه جلد(۲)         کد: ۹/۶۱۳

۵- هنر در خانه جلد(۳)         کد: ۱۰/۶۱۳

مدیران محترم هنرستانهای کاردانش بایدعلاوه بر کتابهای مربوط به سالم زیستن مقدماتی، کتابهای هنر درخانه جلد ۱ ،۲ و ۳ با کد مربوطه را برای دانش آموزان سال دوم رشته مدیریت خانواده  در سال تحصیلی ۹۰-۸۹ درخواست نمایند.

مشخصات دروس مهارتی اختیاری:

نام مهارت

   کد

تعداد واحد

طول دوره آموزش

کل ساعت عملی

کل ساعت
نظری

ساعت ارائه در هفته

شیرینی پز شیرینی های خشک

۷-۷۶/۶۷/۱/۱

    ۳

 ۱۳۶ساعت

     ۱۰۰

  ۳۶

       4

کیک ساز و تر ساز

۷-۷۶/۳۶/۱/۲

دو و نیم

      ۹۰

     ۶۶

   ۲۴

      ۳

شیرینی پز شیرینی های بدون فر

۷-۷۶/۶۶/۱/۱

یک و نیم

      ۶۰

     ۴۲

   ۱۸

      ۲

ارائه دروس اختیاری

دروس اختیاری که در سال تحصیلی 90-89 میتوان ارائه داد به شرح زیر است :

7 واحد اختیاری باید داده شود که میتوان: روانشناسی رشد - مبانی کاربرد رایانه - حقوق خانواده در اسلام و تربیت بدنی3  را ارائه داد.

ویا در صورت داشتن کارگاه مناسب وهمچنین نیروی تخصصی لازم، دروس مهارتی شیرینی پز شیرینی های خشک - کیک ساز و تر ساز و شیرینی پز شیرینی های بدون فر را که مجموعا 7 واحد می شود را ارائه داد.

اطلاعیه جدید*:

طبق آخرین اطلاعات بدست آمده نمره گذاری رشته های با کد ارشاد به این صورت می باشد:

1- نمره ها بر اساس 20 می باشد(100 نمره بر 5 تقسیم شود)

2-حداقل نمره قبولی از قسمت نظری 10 می باشد.

3- حداقل نمره قبولی از قسمت عملی 14 می باشد.

4-کسانی که نمره نظری زیر 10 داشته باشند از آزمون عملی هم افتاده محسوب می شوند.

5- بنابراین برای هر نفر فقط دو نمره ثبت می شود:نمره نظری و نمره عملی . وضریب 25درصد و 75 درصد ونمره میان دوره منتفی است.

توجه :

همکاران محترم توجه داشته باشید که رشته مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده مجموعه هشتم ، زیر مجموعه ارشاد هست و نمره گذاری آن بر اساس رشته های زیر مجموعه ارشاد میباشد که به نظر میرسد نسبت به سال قبل دچار تغییراتی شده است ،  دستورالعمل جدید آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

منابع کمک آموزشی سال 90-89 :

طبق آخرین اطلاعات بدست آمده از دفتر برنامه ریزی و تالیف آموزشهای فنی حرفه ای و کاردانش ، منابع کمک آموزشی برای مهارتهای هنر در خانه و مدیریت و برنامه ریزی برای سال آینده (90-89 )به صورت کتاب و با عنوان های زیر می باشد :

1- سه جلد کتاب هنر در خانه با کد : 99/95/1/2-7 (وزارت کار و امور اجتماعی)

2- دو جلد کتاب مدیریت و برنامه ریزی با کد : 20/12/1/2-7 (وزارت کار و امور اجتماعی)

بنابراین برای سال دوم مدیریت و برنامه ریزی باید سه جلد کتاب هنر در خانه با کد فوق و سه جلد از کتابهای سالم زیستن با عناوین: بهداشت محیط و خانه با کد 3/316 - کمکهای اولیه و امداد رسانی با کد 4/316 و بهداشت روانی با کد 5/316 در خواست شود.

و برای سال سوم هر چهار جلد کتاب سالم زیستن با عناوین زیر:

بهداشت محیط و خانه با کد 3/316     -     کمکهای اولیه و امداد رسانی با کد 4/316      -         بهداشت روانی با کد 5/316       و           مراقبتهای بهداشتی درمانی در خانواده با کد 2/316 در خواست شود
+ نوشته شده توسط حوا دهقان در یکشنبه دوم آبان ۱۳۸۹ و ساعت 7:11 |